‘บก.ทท.’ ออก 11 มาตรการ ดูแลกำลังพลพ้นโควิด-19 ให้เริ่มมาตรการ ‘work at home’

‘บก.ทท.’ ออก 11 มาตรการ ดูแลกำลังพลพ้นโควิด-19 ให้เริ่มมาตรการ ‘work at home’