ศูนย์รักษาความปลอดภัย เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ อัตรา

ประกาศเลื่อนการรับสมัครสอบคัดเลือกพลอาสาสมัครจากบุคคลพลเรือน

ศูนย์รักษาความปลอดภัย เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ อัตรา