ข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัยเข้าร่วมฟังบรรยายธรรม พุทธวจน โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย

วันพุธที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ เวลา ๐๙.๐๐

ข้าราชการศูนย์รักษาความปลอดภัยเข้าร่วมฟังบรรยายธรรม พุทธวจน

โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

ณ ห้องประชุมอินทุภูติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย