พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ รุ่นที่ ๒๗ ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย

วันอังคารที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๓๐

พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา

หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ รุ่นที่ ๒๗

ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศูนย์รักษาความปลอดภัย