พล.ต.ดนัย บุญตัน ที่ปรึกษา ผบ.ศรภ.เป็นประธานในพิธีสวดมนต์นั่งสมาธิเเละให้โอวาทแก่ข้าราชการ ศรภ. ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย

วันพุธ ที่ ๑๕ ม.ค.๖๓ เวลา ๐๘.๓๐

พล.ต.ดนัย บุญตัน ที่ปรึกษา ผบ.ศรภ.เป็นประธานในพิธีสวดมนต์นั่งสมาธิเเละ

ให้โอวาทแก่ข้าราชการ ศรภ. ณ ลานธรรม ศูนย์รักษาความปลอดภัย