อนุพงษ์ ขอปีหน้าลดความขัดแย้ง

อนุพงษ์ ขอปีหน้าลดความขัดแย้ง

อนุพงษ์ ขอปีหน้าลดความขัดแย้ง

อนุพงษ์ เผยมีการให้ข้อมูลประชาชนด้านเดียว สร้างความไม่สมมาตรในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ขอเคลื่อนไหวตามระบอบประชาธิปไตย ลดความขัดแย้ง ร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองในปี 2563 ว่า ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกประชาธิปไตยตามที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่น สำหรับคนที่พร้อมทำเพื่อประชาชนก็ขอให้เตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง ขณะที่ประชาชนก็เตรียมใช้สิทธิ์เลือกคนเข้ามาทำงานอย่างเต็มที่ และความขัดแย้งเกิดขึ้นได้กับทุกประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นของการเมือง แต่ความขัดแย้งนั้นไม่ว่าจะประเทศใดก็ไม่ส่งผลดี เพราะทำให้ประเทศขาดโอกาสในการพัฒนา และส่งผลกระทบต่อประชาชนด้วย
หากทุกอย่างเป็นไปตามประชาธิปไตย นอกจากจะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วยังไม่ทำให้ประเทศเสียโอกาสด้วย วันนี้ประเทศมีปัญหาอยู่แล้วโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยทำการเกษตร ควรมาช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้ทุกอย่างดีขึ้น หากการเมืองไม่อยู่ในความขัดแย้ง นักลุงทุนมีความเชื่อมั่นในประเทศ เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นกว่านี้
อย่างไรก็ตาม ยังมีการให้ข้อมูลที่ไม่สมมาตรกับประชาชน รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย พยายามจะใช้ช่องทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วตัดสินใจด้วยตนเอง และสื่อมวลชนก็มีส่วนสำคัญในการให้ข้อมูลกับประชาชน
สำหรับความคืบหน้าในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น พลเอกอนุพงษ์ กล่าวว่ามีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง และส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย คือ อปท. ได้มีการเตรียมออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว รอเพียง กกต.ออกระเบียบข้อบังคับ และแบ่งเขตเลือกตั้ง รวมถึงกำหนดทุกอย่างให้เรียบร้อย ก็สามารถออกข้อญัติเพื่อนำมาบังคับใช้ได้ เมื่อทราบความชัดเจนของทั้ง 2 ส่วนแล้ว จะมีการหารือร่วมกันก่อนที่จะส่งเรื่องให้ทางรัฐบาลพิจารณา