นายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชน คำนึงถึงความปลอดภัย ขับขี่โดยไม่ประมาท ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชน คำนึงถึงความปลอดภัย ขับขี่โดยไม่ประมาท ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชน คำนึงถึงความปลอดภัย ขับขี่โดยไม่ประมาท ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้

นายกรัฐมนตรี ย้ำ “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” ยึดหลัก 3 ร. คือ “รักตัวเอง รักครอบครัว รักคนอื่น” เพื่อให้ทุกคนกลับบ้านปลอดภัยเทศกาลปีใหม่นี้

วันนี้ (24 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย”  โดยมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ร่วมสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ให้มีความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทางด้วยการดื่มไม่ขับ คาดเข็มขัด สวมหมวกนิรภัย และขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนทุกคนให้คำนึงถึงความปลอดภัย สร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนโดยการขับขี่ที่ไม่ประมาท ไม่ใจร้อน และเคารพวินัยจราจร ย้ำต้องเริ่มจากตัวเราเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนเองและผู้อื่น โดยให้ยึดหลัก 3 ร. คือ “รักตัวเอง รักครอบครัว รักคนอื่น”

……………………………………………..
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก