กองทัพไทย มอบของขวัญปีใหม่ 63 เปิด 40 จุด บริการประชาชนทั่วประเทศ

กองทัพไทย มอบของขวัญปีใหม่ 63 เปิด 40 จุด บริการประชาชนทั่วประเทศ

กองทัพไทย ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ 2563 โดยเปิด 40 จุดบริการประชาชนทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ตามนโยบายของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มข้นในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนอย่างจริงจังในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ด้วยความไม่ประมาท และลดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายโทษสูงสุดในเรื่องการเมาแล้วขับ ขับรถเร็วและประมาท อันเป็นเหตุให้เกิดการเสียชีวิต

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงสั่งการให้กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมยุทธบริการทหาร และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดตั้งจุดบริการประชาชน จำนวน 40 จุดทั่วประเทศ โดยจัดกำลังพลและนักเรียนช่างฝีมือทหารจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารเข้าร่วมในจุดบริการประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชน หากเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรหรือเกิดเหตุอัคคีภัย โดยการร่วมตรวจสภาพรถให้แก่ประชาชนทั่วไปก่อนออกเดินทาง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2562 – 2 ม.ค. 2563 ประกอบด้วย การบริการจุดพักรถ, การให้คำแนะนำในการใช้เส้นทาง, การให้บริการสุขา, การบริการตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น, การให้ความช่วยเหลือของชุดกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว, การให้บริการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ, การบริการทางการแพทย์ และการจำหน่ายสินค้าราคาถูก

สำหรับการตั้งจุดบริการประชาชนนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเต็มที่ รวมทั้งแต่งกายให้ถูกระเบียบ ใช้คำพูดและการแสดงออกที่สุภาพกับประชาชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กองทัพ โดยกำชับให้กำลังพลทุกนายรักษาวินัยโดยเคร่งครัด และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนให้บรรลุเป้าหมาย

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอร่วมมอบของขวัญให้แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยการร่วมสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนตามเส้นทางต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง และลดจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนน ป้องกันการสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในการเดินทางทั้งไปและกลับในช่วงเทศกาลแห่งความสุขของคนไทย.