พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ.เป็นประธานพิธีปิดการฝึก อบรมการ รปภ.บส.ให้กับ จนท.รปภ.บส.กัมพูชา ประจำปี งบ.๖๓

วันอังคารที่ ๒๔ ธ.ค.๖๒ เวลา ๑๑๓๐

พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ.เป็นประธานพิธีปิดการฝึก อบรมการ รปภ.บส.ให้กับ

จนท.รปภ.บส.กัมพูชา ประจำปี งบ.๖๓ และงานเลี้ยงฯพิธีปิดฯ