พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. นำข้าราชการศรภ. ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๕ ธ.ค.๖๒ เวลา ๐๗๐๐

พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. นำข้าราชการศรภ. ร่วมทำบุญตักบาตร

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๔๖๓ ณ ลานธรรม ศรภ.