5 ธันวาคม 2562 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

5 ธันวาคม 2562 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 พลอากาศเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ คุณจิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร