พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. ให้การต้อนรับ น.ส.กีตา มูลจี สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ประจำกรุงเทพมหานคร และ นาย ไซม่อน ฮอลล์ ผู้ประสานงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐

พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. ให้การต้อนรับ น.ส.กีตา มูลจี

สถานเอกอัครราชฑูตออสเตรเลีย ประจำกรุงเทพมหานคร และ

นาย ไซม่อน ฮอลล์ ผู้ประสานงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีหนังสือแสดงความยินดีกับ ผบ.ศรภ.ในโอกาสได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ศรภ.

และหารือเรื่องความร่วมมือในอนาคตกับ ศรภ. ณ ห้องรับรอง ผบ.ศรภ.