พล.ต.ประดิยุทธ​ กลิ่นศรีสุข​ รอง​ ผบ.ศรภ. เป็นประธา​นเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ​ การวิเคราะห์​ระเบียบ​ว่าด้วยการรักษาความ​ลับ ของทางราชการ​ พ.ศ.๒๕๔๔ และ​ ระเบียบ​สำนักนายกรัฐมนตรี​ว่าด้วย​การ​รักษา​ความ​ปลอดภัย​แห่ง​ชาติ​ พ.ศ.๒๕๕๒ ไปสู่การปฏิบัติ​ที่มีผลสัมฤทธิ์​

วันพุธ​ที่ ๒๗ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๓๐

พล.ต.ประดิยุทธ​ กลิ่นศรีสุข​ รอง​ ผบ.ศรภ.
เป็นประธา​นเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ​ การวิเคราะห์​ระเบียบ​ว่าด้วยการรักษาความ​ลับ

ของทางราชการ​ พ.ศ.๒๕๔๔ และ​ ระเบียบ​สำนักนายกรัฐมนตรี​ว่าด้วย​การ​รักษา​ความ​ปลอดภัย​แห่ง​ชาติ​ พ.ศ.๒๕๕๒ ไปสู่การปฏิบัติ​ที่มีผลสัมฤทธิ์​

ณ​ ศูนย์ศึกษา​ยุทธศาสตร์กองบัญชาการ​กองทัพ​ไทย​ เฉลิม​พระเกียรติ​ ๘๐​ พรรษา