พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. ให้การต้อนรับ นาย อามิท ฮิลเลล ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ และความมั่นคง ภาคพื้นเอเชียและแปซิก ประเทศอิสราเอล ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ ณ ห้องรับรอง ผบ.ศรภ.

วันพุธที่ ๒๗ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๐.๓๐

พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. ให้การต้อนรับ นาย อามิท ฮิลเลล ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ

และความมั่นคง ภาคพื้นเอเชียและแปซิก ประเทศอิสราเอล

ในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับ ณ ห้องรับรอง ผบ.ศรภ.