พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. ให้การต้อนรับ รอง จก.ขว.ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมชมกิจการและประสานงานด้านการข่าว กับ ศรภ.

วันอังคารที่ ๒๖ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๒.๐๐

พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. ให้การต้อนรับ รอง จก.ขว.ทบ. และคณะ

ตรวจเยี่ยมชมกิจการและประสานงานด้านการข่าว กับ ศรภ. ณ ห้องประชุมอมาตยกุล ศรภ.