ทัพไทยเปิดการฝึกผสม Panther Gold 2019

ทัพไทยเปิดการฝึกผสม Panther Gold 2019

เปิดการฝึกผสม Panther Gold 2019 – เมื่อวันที่ 12 พ.ย.พล.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร และ นาย Brian Davidson เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม Panther Gold 2019 ณ บริเวณลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กองทัพไทย ร่วมกับกองทัพสหราชอาณาจักร จัดการฝึกผสมร่วมกัน ภายใต้รหัสการฝึกแพนเธอร์โกลด์ (Panther Gold 2019) ระหว่างวันที่ 4 พ.ย.- 1 ธ.ค. จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การฝึกทางทหาร ตามหลักนิยมของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ระหว่าง 2 กองทัพ

รวมถึงเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่งคงระหว่างกองทัพไทย และกองทัพสหราชอาณาจักร มีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวน 280 นาย ประกอบด้วย ฝ่ายไทย จำนวน 160 นาย และฝ่ายสหราชอาณาจักร จำนวน 120 นาย จาก กองพัน Gurkha ซึ่งเป็นหน่วยทหารที่มีศักยภาพสูงหน่วยหนึ่งของโลก เช่น ทักษะการปฏิบัติการทางทหารตามยุทธวิธีของหน่วยทหารราบ ด้านการปฏิบัติการในพื้นที่ป่าภูเขา การปฏิบัติการรบในพื้นที่ตะวันออกกลาง และการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ

การฝึกผสมฯ ในครั้งนี้ถือเป็นการฝึกครั้งที่ ๒ ที่ดำเนินการต่อเนื่องระหว่างกองทัพไทย และ กองทัพสหราชอาณาจักร โดยถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารระดับยุทธวิธีร่วมกันทั้งสองกองทัพ และทั้งสองกองทัพจะได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับความร่วมมือในการฝึกผสมฯ ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ในด้านการสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศในการพัฒนาการฝึกผสมฯ กับมิตรประเทศอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของกองทัพไทย รวมถึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองกองทัพให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป