จก.ขว.ทร. และคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการ และประสานงานด้านการข่าว

วันจันทร์ที่ ๑๑ พ.ย. ๖๒ เวลา ๐๙๓๐

จก.ขว.ทร. และคณะ เข้าเยี่ยมชมกิจการ

และประสานงานด้านการข่าว ณ ห้องอมาตยกุล