พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. เป็นประธานเปิดหลักสูตรข่าวกรองยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๓

วันพฤหัสฯที่ ๗ พ.ย. ๖๒ เวลา ๑๒.๓๐
พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ.
เป็นประธานเปิดหลักสูตรข่าวกรองยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๓
ณ รร.รปภ.ศรภ.