พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยศูนย์รักษาความปลอดภัย

วันอังคารที่ ๒๒ ต.ค. ๖๒ เวลา ๐๘.๓๐

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ

ตรวจเยี่ยมหน่วยศูนย์รักษาความปลอดภัย โดยมี พล.ท.วิชัย ชูเชิด

ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย