คณะฑูตทหารประเทศอินโดนีเซีย และประเทศญี่ปุน เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ.

วันศุกร์ที่ ๑๘ ต.ค.๖๒

คณะฑูตทหารประเทศอินโดนีเซีย และประเทศญี่ปุน
เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ท.วิชัย ชูเชิด ผบ.ศรภ. ณ ห้องรับรอง สนง.ผบ.ศรภ.