ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ เวลา ๐๖๐๐

พล.ต. ประดิยุทธ กลิ่นศรีสุข รอง ผบ.ศรภ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และ

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ณ บก.ทท.