ผบ.ศรภ. มอบนโยบายและอำนาจการบังคับบัญชา หลังเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐

ผบ.ศรภ. มอบนโยบายและอำนาจการบังคับบัญชา หลังเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

ณ ห้องประชุมอินทุภูติ ศูนย์รักษาความปลอดภัย