พิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำ ศรภ. ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐

พล.ท เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ ผบ.ศรภ. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร

ประจำ ศรภ. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องอินทุภูติ ศรภ.