พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ ๕๔

วันศุกร์ที่ ๖ ก.ย. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐

พล.ต.ณัฐวุฒิ สบายรูป รอง ผบ.ศรภ.(๑) เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา

หลักสูตรผู้ช่วยนายทหารฝ่ายการข่าว รุ่นที่ ๕๔

ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศูนย์รักษาความปลอดภัย