พิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันศุกร์ ที่ ๓๐ ส.ค.๒๕๖๒ เวลา๐๘๓๐

พล.ต.สุทิน รัตนจิตร์ รอง ผบ.ศรภ.(๓)เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๖๒ ณ ลานสวนสุขภาพ ศูนย์รักษาความปลอดภัย