พิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๖๒

พล.ท.เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ ผบ.ศรภ.และข้าราชการ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

โดยมี พล.อ.บัณฑิต บุณยะปาน รอง.ผบ.ทสส.เป็นประธานในพิธี ณ บก.ทท.