พิธีวันคล้ายวันสถาปนา ศรภ. ครบรอบ ๖๓ ปี

วันอังคารที่ ๒๐ ส.ค. ๖๒

พล.ท.เอกพงศ์ วงศ์พรหมเมฆ ผบ.ศรภ. และข้าราชการ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ศรภ.

ครบรอบ ๖๓ ปี โดยมี พล.อ.ธีรเดช มีเพียร อดีต ผบ.ศรภ. เป็นประธานในพิธี ณ ศรภ.