ประกาศรับสมัคร

ข้อมูลอัพเดท 07/05/2564 เวลา 15:45

พบข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองกำลังพล ศูนย์รักษาความปลอดภัย

โทร. 0-2521-1500 – 09 ต่อหมายเลข 2109 ในวันและเวลาราชการ