ประกาศรับสมัคร

ข้อมูลอัพเดท 08/06/2564 เวลา 12:45

ชั้นสัญญาบัตร

ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดรับสมัคร

พบข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองกำลังพล ศูนย์รักษาความปลอดภัย

โทร. 0-2521-1500 – 09 ต่อหมายเลข 2109 ในวันและเวลาราชการ