พลโท วิชัย ชูเชิด

ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย
kh1
spkh1
army1
navy1
air1
police1

ระบบต่างๆ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

การจัดซื้อ/จัดจ้าง

การบริหารจัดการความรู้ (KM)

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

โปรแกรมสำหรับเครื่อง

แจ้งเตือน นขต.บก.ทท. เรื่อง ช่องโหว่ความปลอดภัยบน Window OS

อ่านต่อ…

เพลง สดุดีจอมราชา

เพลง จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

กิจกรรมของ ศรภ.

ประชาสัมพันธ์

สาระน่ารู้

เตือนภัยไซเบอร์ Cyber Security

รวบรวมข่าวด้านไซเบอร์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของผู้ใช้งาน

ไอบีเอ็มเผยผลสำรวจแรนซัมแวร์ (Ransomware) หรือ มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ในกลุ่มองค์กรและผู้บริโภค พบว่า องค์กรมีแนวโน้มยอมจ่ายเงินแลกข้อมูลมากกว่าผู้บริโภค องค์กร 70% เคยได้รับผลกระทบจากอาชญากรไซเบอร์ ครึ่งหนึ่งเคยยอมจ่ายกว่า 350,000 บาท เพื่อแลกกับข้อมูลและระบบธุรกิจ

อ่านต่อ…

 

สรุปแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ที่ควรจับตามองในปี 2018 สำหรับให้แต่ละองค์กรนำไปศึกษาและใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในปีถัดไปอย่างเหมาะสม โดยทีมงาน CAT cyfence ได้สรุปเนื้อหามาจากรายงาน McAfee Labs 2018 Threats Predictions Report

อ่านต่อ…

National Cyber Security Center (NCSC) แห่งสหราชอาณาจักร ได้รวบรวมรหัสผ่านที่พบบ่อยที่สุด 10 ชุด โดยศึกษาจากรหัสผ่านจำนวน 100 ล้านชุดที่รั่วไหลออกมาในปีนี้ ซึ่งล้วนแต่เป็นรหัสผ่านที่จดจำได้ง่าย แต่ห้ามนำมาใช้เด็ดขาด

อ่านต่อ…